A Fejlődő Kalaznóért Egyesület Kalaznó civil szervezete
Futófény
Honlapunk 2015. szeptember 30-tól már nem lesz elérhető!!!!!! Új helyünk: https://www.facebook.com/kalaznoert
Számláló
Betöltés...
Az oldal megtekintéséhez a Windows  Internet  Explorer böngészőt ajánljuk!
HÍREK
 
a Kalaznói Községi Könyvtár és A Fejlődő Kalaznóért Egyesület között, 2015. március 16-án.
 
Műemlékké nyilvánították a
katolikus imaházat! ÚJ!! 
Egyesületünk kezdeményezésére 
(1./2008./03.16./sz. határozat ) műemlékké nyilvánították a katolikus imaházat (Kalaznó, Fő utca 52. sz. ingatlan), 
70/2013. (XII. 16.) BM
rendelet 
(19.§)     
 
 
1% felhasználása              .
Egyesületünk a 2012. évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásaiból  33 213 Ft támogatást kapott, melyet ez úton minden támogatónknak köszönünk! Az összeg 2014-ben történő felhasználásáról szóló  KÖZLEMÉNYT itt olvashatják el!  
 
.
.
ÉRDEKESSÉGEK
Képek, Kiadványok, Helytörténeti Gyűjtemény és kiállítás,
Hagyományos falusi tevékenységek
 
 
relIndexasc
Kalaznó
.
 
 
J.B. Az építőkultúra
Ízőrzők
Ízőrzők
Kalaznói hímző és szövőasszonyokdal
Emléklap hátsó oldal
D.A.A. Fachwerk 
.
Völgységi múzeumi
Ungarndeutsche Heimatmuseen und Heimatstuben
[Kalazno 94/95. p. ]
 
 
Kiadványok, CD, emléklap
.
      A kiadvány megvásárolható az Önkormányzatnál. Ára: 500 Ft
 
2.) Jékely Berta: Az építőkultúra és a településhasználat változásai Kalaznón
      Megjelent:
      Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára Szekszárd, 2006 Tolna megyei levéltári füzetek 11.
      327. old., képekkel, dokumentumokkal.
 
3.) Jékely Berta: Kalaznó településszerkezeti vizsgálata. 
     Megjelent:  
     Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Győrffy Katalin tiszteletére.
     Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, 2004. 331-340. old.
 
4.) Dobosyné Antal Anna: Fachwerk a Schwabische Türkei területén, KVANUM, Budapest, 2008.
      224. oldal, képekkel, dokumentumokkal. Kalaznóról a 102.-107., 189. oldalon olvashatnak. 
 
5.)  Ízőrzők - Kalaznó, Régi konyhák házias ízei. A filmben elkészített ételek receptjei.     
      A DUNA TV-ből ismert nagysikerű sorozat kalaznói adásának DVD változata
      Az adás 2010 február 28., vasárnap, 15.09-kor hangzott el.
       
6.) Völgységi Múzeumi Tanösvény és Tematikus utak. Írta és szerkesztette: Szőts Zoltán,
      Bonyhád, 2009. 36-37. old.
 
7.) Mesélő házak
     Magyarországi német tájházak és tájszobák, Harmadik, bővített kisdás, Budaörs, 2010,
     szerkesztés és fordítás: Jaszmann Gabriella.
     Kalaznó, Tájszoba: 94-95. old.
 
8.) Emléklap, Kalaznói hímző és szövőasszonyok, kiállítás, 2010. Programvezető: Bodor Katalin
Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás              Képgyűjtemény
Kalaznó, Fő utca 179. (a volt postaépület).  
.
     Történeti anyag: 2005-ben, a kalaznói elszármazottak találkozója alkalmából, a régi postaépület három kicsi helyiségében Önkormányzati támogatással, magánadományokból nyílt meg a Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás Kalaznón. A kiállítás történeti anyaga tizenöt nagyméretű szöveges, képes tablón látható, amiken három hányatott sorsú népcsoport történetét mutatjuk be. A tablók környezetében a Gyűjtemény 180 leltározott műtárgya -viseletek, bútorok és más használati tárgyak- segítségével német, székely, illetve felvidéki szobasarkot rendeztünk be, hogy ízelítőt adjunk e népcsoportok egykori életviteléből is.
            Elekes Dénes (1901-2003) emlékszoba: Jelentős változás a Gyűjtemény történetében, hogy 2008-ban létrejött az emlékszoba, ahol Elekes Dénes -aki 75 éven át a bukovinai székelyek lelkipásztora volt-  életútját korabeli dokumentumok és személyes tárgyai segítségével mutatjuk be. Az ott látható anyag Elekes Dénes hagyatékából származik, amit Elekes Pálné és lánya adományoztak a kalaznói Könyvtárnak.
            Hagyományos falusi tevékenység bemutatása: a legkisebb szobában fényképekkel illusztrált kiállítási tablókon mutatjuk be a méhészetről, juhászatról, szövésről, kenyérsütésről gyűjtött anyagainkat.  
              Kiss János és Kiss Jánosné, volt kalaznói tanítók életútját két tablón mutatjuk be,  egy vitrinben személyes tárgyaik, és a falon "Joli néni" néhány kézimunkája látható. Mindketten Kalaznó életének meghatározói voltak, sokak számára példamutató volt életük és munkásságuk.   Ez a kis  kiállítás 2011. május 1-én nyílt meg.
 
2012-ben a helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás megújult. az Egyesület tulajdonába került Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületét teljesen felújítottuk.
A belső felújítás befejezésekor Bodor Katalin tervei szerint három nap alatt újrarendeztük a Gyűjtemény anyagát.
 
A kiállítás megtekintéséhez  László Jánosnét lehet telefonon hívni: 06/30 353 8381
Gyűjteménykezelő: Bodor Katalin  06/30 401 1464
Kulcs található még az Önkormányzatnál, és hétvégeken a Béke utca 57-ben.
hagyományos falusi tevékenységek 
Egyesületünk 2008-ban a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatásával  „Hagyományos falusi tevékenységek” címmel nagyszabású programot rendezett. A gyűjtő és programvezető Bodor Katalin volt.
 
A program célja az volt,  hogy megismerjük a még köztünk élő idős bukovinai emberek tudását a juhászatról, méhészetről, szövésről, kenyérsütésről. 
Itt megtekinthetik a gyűjtött anyagot, a KÉPGYŰJTEMÉNYT és elolvashatják az interjúk szerkesztett válltozatait:   
 
 
 
.